Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA"

STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: ED_PRZEMYSL@OP.PL
Adres: SPORTOWA 6
37-700 PRZEMYŚL woj. PODKARPACKIE
NIP: 7952199260
REGON: 65142231700000
Wpis do KRS: 2001-06-04
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !