Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

STOWARZYSZENIE
STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: STOWARZYSZENIE@SM.STARGARD.PL
Adres: SZCZECIŃSKA 17
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 8542147548
REGON: 81249758400000
Wpis do KRS: 2002-03-28
Więcej informacji: STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !