Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

STOWARZYSZENIE
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PRZEMYSŁOWA 45 /49
61-541 POZNAŃ woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7770004138
REGON: 00702385000000
Wpis do KRS: 2002-04-10
Więcej informacji: ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !