Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: UL. BRYLANTOWA 14
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI woj. PODKARPACKIE
NIP: 8131100203
REGON: 00108432900000
Wpis do KRS: 2001-05-08
Więcej informacji: LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !