Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH

STOWARZYSZENIE
EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH

EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: FRANCISZKAŃSKA 5
44-100 GLIWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6311075799
REGON: 27234792200000
Wpis do KRS: 2001-08-23
Więcej informacji: EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !