Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "POMOC DZIECIOM"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "POMOC DZIECIOM"

STOWARZYSZENIE "POMOC DZIECIOM"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: SEJNEŃSKA 12
16-400 SUWAŁKI woj. PODLASKIE
NIP: 8441945768
REGON: 79074538900000
Wpis do KRS: 2002-01-22
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "POMOC DZIECIOM"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !