Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.USLYSZECSWIAT.ORG.PL
Adres: UL. TOMASZA NOCZNICKIEGO 13A /1
01-948 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 5242366641
REGON: 01635911900000
Wpis do KRS: 2001-07-31
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !