Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: OMAŃKOWSKIEJ 1
41-500 CHORZÓW woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6272272690
REGON: 27349334700000
Wpis do KRS: 2001-07-06
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !