Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAŁĘŻU

STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAŁĘŻU

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAŁĘŻU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres:
38-223 ZAŁĘŻE woj. PODKARPACKIE
NIP: 6852126350
REGON: 37115906100000
Wpis do KRS: 2001-07-02
Więcej informacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAŁĘŻU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !