Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZARLEJCE

STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZARLEJCE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZARLEJCE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: ŁUKASZEWICZA 180
42-130 SZARLEJKA woj. ŚLĄSKIE
NIP: 5741830944
REGON: 15152886000000
Wpis do KRS: 2002-03-19
Więcej informacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZARLEJCE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !