Projekt dla OPP

Czyli projekt dla organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.STOWARZYSZENIE-NASZDOM.ORG
Adres: KRAKOWSKA 7
33-350 PIWNICZNA-ZDRÓJ woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 7343282786
REGON: 49195881400000
Wpis do KRS: 2001-07-31
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !